Till innehåll på sidan

Kommundel 1

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Elite Hotel Mimer Umeå

  Kungsgatan 75
  903 26 Umeå
  Konferensrum: 6
  Avtal 23.3-1647-2023-333

 • 2 First Hotel Dragonen

  Västra Norrlandsgatan 5
  903 27 Umeå
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1647-2023-334

 • 3 ProfilHotels Aveny

  Rådhusesplanaden 14
  903 28 Umeå
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-1647-2023-335

 • 4 Scandic Plaza Umeå

  Storgatan 40
  907 40 Umeå
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1647-2023-336

 • 5 Comfort Hotel Umeå City

  Storgatan 47 B
  903 21 Umeå
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-1647-2023-337

  Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2024-02-17

 • 6 Clarion Hotel Umeå

  Storgatan 36
  903 26 Umeå
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-1647-2023-338

Senast ändrad: 2024-03-05