Till innehåll på sidan

Kommundel 9

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 61-150 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag.

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Arken Hotel & Art Garden Spa

  Oljevägen 100
  418 34 Göteborg
  Konferensrum: 28
  Avtal 23.3-1645-2023-034

 • Clarion Hotel The Pier

  Pumpgatan 5
  417 55 Göteborg
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1645-2023-035

 • Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen

  Maskingatan 11
  417 64 Göteborg
  Konferensrum: 14
  Avtal 23.3-1645-2023-033

Senast ändrad: 2024-03-06