Till innehåll på sidan

Flyttjänster - avrop genom förnyad konkurrensutsättning - Jönköpings län

Avtalsperiod: 2022-04-11 - 2026-04-10

Avrop inom ramavtalsområdet kan ske via rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Avrop görs via rangordning om det sammantagna värdet av flyttjänstuppdraget uppgår till maximalt 100 000 svenska kronor (SEK). Detsamma gäller för det fall flyttjänstuppdraget innefattar flytt av tunga gods och värdet på dessa gods understiger 10 procent av den totala omsättningen för uppdraget. I andra fall sker avrop via förnyad konkurrensutsättning.

Observera att det saknas ramavtal för förnyad konkurrensutsättning inom Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Kalmar län, Kronobergs län, Värmlands län och Västernorrlands län

Här väljer du län

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2023-01-17