Till innehåll på sidan

Flyttjänster

Ramavtalsområdet Flyttjänster är avsett att tillgodose avropsberättigads behov av flyttjänster. Bland annat ingår kontorsflytt (intern och extern), bohagsflytt, arkivflytt, flytt av museiföremål och laboratorieutrustning, flytt av tunga föremål (över 700 kg) och flytt av gods som ska avvecklas. Flytt av farligt gods och utlandsflytt ingår däremot inte.

Avrop kan ske via rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Avrop görs via rangordning om det sammantagna värdet av flyttjänstuppdraget uppgår till maximalt 100 000 svenska kronor (SEK). Detsamma gäller för det fall flyttjänstuppdraget innefattar flytt av tunga gods och värdet på dessa gods understiger 10 procent av den totala omsättningen för uppdraget. I andra fall sker avrop via förnyad konkurrensutsättning.

Ramavtalet är indelat i 21 län och avrop görs i det län varifrån flytten avgår (oavsett avropsordning). Observera att det helt saknas ramavtal för Västmanlands län och Jämtlands län.

  • Flyttjänster - avrop genom förnyad konkurrensutsättning

    Avrop inom ramavtalsområdet kan ske via rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Avrop görs via rangordning om det sammantagna värdet av flyttjänstuppdraget uppgår till maximalt 100 000 svenska kronor....


  • Flyttjänster - avrop genom rangordning

    Avrop inom ramavtalsområdet kan ske via rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Avrop görs via rangordning om det sammantagna värdet av flyttjänstuppdraget uppgår till maximalt 100 000 svenska kronor....


Senast ändrad: 2023-06-01