Till innehåll på sidan

Flyttjänster - avrop genom rangordning - Jönköpings län

Avtalsperiod: 2022-04-11 - 2026-04-10

Avrop inom ramavtalsområdet kan ske via rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Avrop görs via rangordning om det sammantagna värdet av flyttjänstuppdraget uppgår till maximalt 100 000 svenska kronor (SEK). Detsamma gäller för det fall flyttjänstuppdraget innefattar flytt av tunga gods och värdet på dessa gods understiger 10 procent av den totala omsättningen för uppdraget.

Här väljer du län

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2023-07-05