Till innehåll på sidan

Flyttjänster - avrop genom rangordning - Kronobergs län

Avtalsperiod: 2022-04-11 - 2026-04-10

Avrop inom ramavtalsområdet kan ske via rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Avrop görs via rangordning om det sammantagna värdet av flyttjänstuppdraget uppgår till maximalt 100 000 svenska kronor (SEK). Detsamma gäller för det fall flyttjänstuppdraget innefattar flytt av tunga gods och värdet på dessa gods understiger 10 procent av den totala omsättningen för uppdraget.

Här väljer du län

En leverantör Vid avrop ska du vända dig direkt till den leverantör som tilldelats avtal för det upphandlingsområde som motsvarar ditt behov.

Senast ändrad: 2023-07-05