Till innehåll på sidan

Klienter - Klient 4 - Rikstäckande

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2021-06-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-06-30

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster.
Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt

Klient 1 avser Norra Sverige och Uppsala-Örebro och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Klient 2 avser Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Stockholms län, Gotlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

Klient 3 avser Västra och Södra Sverige och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Västra Götalands län, Hallands län, Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län.

Klient 4 är Rikstäckande och ska användas för avrop av kontrakt som avser leveranser till län som omfattas av minst två ramavtalsområden inom Klient 1-3.

För att välja region klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2021-07-01