Till innehåll på sidan

Teknisk utrustning

Tidigare ramavtal

 • Användarnära IT-produkter

  Detta ramavtalsområde omfattar bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör. Ramavtalsområdet är rangordnat. Tre tjänster ingår i upphandlingen som har nära anknytning till produkter och tillbehör, dessa är stöldskyddsmärkning,....

 • AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster

  Ramavtal AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster omfattar produkter som Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens. Ramavtalet....

 • AV-produkter

  Ramavtalsområdet omfattar AV-produkter med tillhörande tjänster som installeras och används i den offentliga sektorns verksamhet. Produkter som avropas ägs av den avropande kunden och kan inte avropas som tjänst, hyras eller leasas. Konsulttjänster som avropas....

 • Datacenter

  Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kunduniktjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter. Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network,Network....

 • Digitala mötesrum

  Ramavtalsområdet omfattas av produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum. Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning. Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten. Med....

 • Dokumenthantering 2012 - Skrivare, MFP, programvaror och tjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar skrivare, MFP och kopiatorer, faxar samt skannrar. I avtalet ingår även tillbehör och förbrukningsmaterial. Produkterna kan kombineras/kompletteras med ett flertal produktnära tjänster som....

 • Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

  Detta ramavtal omfattar varor inom elektronikområdet. För detta område finns endast en leverantör antagen. Detta innebär att avropande organisationer kan vända sig direkt till kontrakterad leverantör för avrop.

 • Klienter

  Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör. Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för....

 • Rakelutrustning som produkt och tjänst

  Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Ramavtalsområdet omfattar rakelterminaler, handburna och fast monterade, men även tillbehör till rakelterminaler så som dispatcherutrustning, telematiklösningar....

 • Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

  Detta ramavtalsområde omfattar servrar och lagringslösningar med tillhörande programvara samt närliggande produkter. Det omfattar även tjänster som är kopplade till hårdvaran. It-driftstjänster omfattas inte av ramavtalet. Syftet är antingen att avropa en....

 • Skrivare som tjänst och produkt