Till innehåll på sidan

E-litteratur

Nuvarande ramavtal för tryckt litteratur löper till och med den 7 april 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: April 2025
Diarienummer: 23.3-2885-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Annonsering Juli 2024 Klar
Utvärdering September 2024 Pågående
Tilldelning September 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie i Litteratur för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten nedan.

E-litteratur planeras att annonseras i slutet av maj med sista anbudsdag i juli 2024 enligt tidsplan ovan.

Tidsplanen i övrigt är densamma som för tryckt litteratur.

Upphandlingen för tryckt litteratur (dnr 23.3-13045-2024) påbörjades under november 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan.

Nyheter Publicerad
Upphandling av E-litteratur har annonserats 31 maj 2024
Dokument Senast uppdaterad
Förstudierapport Litteratur 2023 (.pdf) 2023-10-24

Nuvarande ramavtal omfattar varu- och tjänsteområden såsom leverans av tryckta böcker i pappersformat avseende svensk, utländsk och juridisk litteratur.

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-07-02