Till innehåll på sidan

Kommunikationslösningar

Nuvarande avtal löper ut 31 december 2026.

Planerad

Förstudie beräknad start: Januari 2025
Upphandling beräknad start: Juli 2025

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2025.

Nuvarande ramavtal omfattar telefoni/telekommunikationstjänster, tjänster (inkl. molntjänster) för tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät.

Senast ändrad: 2024-03-27