Till innehåll på sidan

Konferenser och möten (kompletterande)

Nu startar den kompletterande upphandlingen för konferenser och möten för de områden där avtal inte har kunnat tecknats.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Juni 2024
Diarienummer: 23.3-263-2024, 23.3-264-2024, 23.3-265-2024, 23.3-266-2024, 23.3-267-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förberedelser Januari 2024 Klar
Annonsering Mars 2024 Klar
Utvärdering April 2024 Pågående
Tilldelning Maj 2024 Planerad

Områden som kommer att ingå i respektive upphandling

Arbete med upphandlingen pågår enligt tidsplanen ovan.

Nuvarande ramavtal omfattar dagkonferens, helpension och stora konferenser och sträcker sig geografiskt över hela landet. 

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-03-22