Till innehåll på sidan

Rakelprodukter- och tjänster

En förstudie gällande behovet av Rakelprodukter- och tjänster har startat.

Förstudie

Beräknad klar: Juli 2024
Diarienummer: 23.2-1067-2024

Förstudien ska undersöka behovet och marknaden för rakelprodukter och tjänster inom områdena motsvarande nuvarande ramavtal: Rakelutrustning - Rakelprodukter- och tjänster samt Rakelutrustning - Övrig kommunikation. Dessa ramavtal löper, efter maximalt nyttjande av förlängningsoptioner, ut 2025-09-30.

Förstudien ska sammanfatta aktuellt behov inom området samt tidigare erfarenheter av användningen av de aktuella ramavtalsområdena. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud.

Nyheter Publicerad
Förstudie Rakelprodukter- och tjänster har påbörjats 06 februari 2024

Hjälp oss att göra bättre ramavtal!


För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att ge synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. 

I förstudien genomförs en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader. I det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida leverantörer. Vi kommer därför bjuda in ett antal leverantörer för möten. 

Nuvarande ramavtalsområdet omfattas av två delområden dels Rakelprodukter- och tjänster och dels Övrig radiokommunikation.

Senast ändrad: 2024-03-24