Till innehåll på sidan

Revision och granskningstjänster

Nuvarande ramavtal löper ut den 1 mars 2028.

Planerad

Förstudie beräknad start: April 2026
Upphandling beräknad start: Oktober 2026

Statens inköpscentral planerar genomföra en förstudie under 2026.

Nuvarande ramavtalsområdet omfattar fem (5) delområden med liknande struktur och vissa gemensamma dokument.

Senast ändrad: 2024-03-25