Till innehåll på sidan

Utrikes hotell

Statens inköpscentral genomför en förstudie för Utrikes hotell 2024. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

Förstudie

Beräknad klar: Juni 2024
Diarienummer: 23.2-14702-2023

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Gabrielle Lantz, ansvarig projektledare.

Nyheter Publicerad
Förstudie Utrikes hotell har påbörjats 29 januari 2024

Hjälp oss att göra bättre ramavtal!


För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att ge synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. 

I förstudien genomförs en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader. I det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida leverantörer. Vi kommer därför bjuda in ett antal leverantörer för möten. 

Senast ändrad: 2024-03-26