Till innehåll på sidan

Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2023

Slutdatum: november 2023

Diarienummer: 23.3-3071-2023

Nuvarande ramavtal avseende Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) löper till och med 30 juni 2024.

Statens inköpscentral har genomfört förstudien Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Mer information går att läsa i förstudierapporten som du finner till höger på denna sida. Upphandlingen påbörjas under mars 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan. 

Välkommen att kontakta Malin Rönnblom, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Extern remiss uppdragsbeskrivningar

En extern remiss har genomförts. Sista svarsdag för den externa remissen har passerat.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Mars 2023 Klar
Framtagning av underlag Augusti 2023 Klar
Annonsering September 2023 Klar
Utvärdering November 2023 Pågående
Tilldelningsbeslut Januari 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal Juli 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-03-29