Till innehåll på sidan

Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Nuvarande ramavtal avseende löper till och med 30 juni 2024.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Juli 2024
Diarienummer: 23.3-3071-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Mars 2023 Klar
Förberedelser Augusti 2023 Klar
Annonsering September 2023 Klar
Utvärdering November 2023 Klar
Tilldelning Januari 2024 Klar
Inväntar avtalsstart Juli 2024 Pågående

Statens inköpscentral har genomfört förstudien Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Mer information går att läsa i förstudierapporten. Upphandlingen påbörjas under mars 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan ovan.

Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten.

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-04-03