Till innehåll på sidan

Nätverk och säkerhet

Avtalsperiod: 2022-10-19 - 2026-10-18

Nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för till exempel nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning.

Se även Vägledning Nätverk och säkerhet under Gemensamma dokument nedan. Se särskilt punkt 4 Praktiska råd.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-06-04