Till innehåll på sidan

Datacenter

Ramavtalsområdet Datacenter omfattas av fyra delområden. Datacenterlösningar, Nätverk och säkerhet, Servrar och lagring samt Telefoniprodukter.

 • Datacenterlösningar

  Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två....

 • Nätverk och säkerhet

  Nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och....

 • Servrar och lagring

  Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering. Se även Vägledning Servrar....

 • Telefoniprodukter

  Delområdet Telefoniprodukter omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. abonnentväxel, kontaktcenter, callback, röstbrevlåda, talsvar, samtalshantering, Unified Communication, stödsystem för telefoni,....