Datacenter

Inom Datacenter finns för närvarande tre delområden som går att avropa från och dessa är; Datacenterlösningar, Servrar och lagring samt Telefoniprodukter.

Nätverk och säkerhetsprodukter och tjänster går att avropa på Datacenterlösningar. Se vidare information under respektive delområde.

Delområde Nätverk och säkerhet är ännu ej klart för avrop, se mer information på upphandlingsidan för Datacenter.

  • Datacenterlösningar

    Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två....

  • Servrar och lagring

    Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering. Se även Vägledning Servrar....

  • Telefoniprodukter

    Delområdet Telefoniprodukter omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. abonnentväxel, kontaktcenter, callback, röstbrevlåda, talsvar, samtalshantering, Unified Communication, stödsystem för telefoni,....