Till innehåll på sidan

Datacenter

En förstudie gällande behovet av Datacenter, både hårdvara och tjänster har startat.

Förstudie

Beräknad klar: September 2024
Diarienummer: 23.2. 1068-2024

Förstudien ska undersöka behovet och marknaden för Datacenter inom områdena motsvarande nuvarande ramavtal Datacenterlösningar, Nätverk och säkerhet samt Servrar och lagring. Dessa ramavtal löper, efter maximalt nyttjande av förlängningsoptioner t.o.m. 2026-03-31, 2026-10-18 respektive 2026-03-01.

Förstudien ska sammanfatta aktuellt behov inom området samt tidigare erfarenheter av användningen av de aktuella ramavtalsområdena. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud.


 

Delta i vår enkätundersökning

Välkomna att besvara Statens inköpscentrals leverantörsenkät i förstudien Datacenter.

Denna enkät syftar till att fånga upp marknadens synpunkter och erfarenheter inom aktuellt område. Vänligen svara senast den 2 april 2024.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal!


För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att ge synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster.

I förstudien genomförs en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader. I det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida leverantörer. Vi kommer därför bjuda in ett antal leverantörer för möten. 

Nuvarande ramavtalsområdet Datacenter omfattas av fyra delområden. Datacenterlösningar, Nätverk och säkerhet, Servrar och lagring samt Telefoniprodukter.

Senast ändrad: 2024-04-03