Till innehåll på sidan

Servrar och lagring

Avtalsperiod: 2022-04-01 - 2026-03-31

Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för till exempel servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.

Se även Vägledning Servrar och lagring under Gemensamma dokument nedan. Se särskilt punkt 4 Praktiska råd.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-06-04