Klienter

Avtalsperiod: 2021-07-01 - 2023-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2025-06-30

Detta ramavtal omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Så kallade skoldatorer med därtill kopplade programvaror och tjänster för skola kan också avropas samt hårdvara inom området för sjukhusmiljö. Hårdvara kan i samtliga fall avropas med eget ägande för avropsberättigad och/eller köpas som tjänst dvs. utan eget ägande.

I upphandlingsdokument finns mera information att läsa om upphandlingsföremålet och specifikt om kravställning på leverantörerna i kapitel 5.

OBS! för avrop enligt särskild fördelningsnyckel (i ramavtalet benämnd dynamisk rangordning) behöver avropsmallen användas innan avropsförfrågan skickas till vinnande leverantör.

Läs mer

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Alingsås kommun
Askersunds kommun
Bengtsfors kommun
Bollebygds kommun
Burlövs kommun
Gislaveds kommun
Hallsbergs kommun
Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hultsfreds kommun
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Innovatum AB
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Karlskrona kommun
Kävlinge kommun
Lapplands kommunalförbund
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ludvika kommun
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Osby kommun
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Region Dalarna
Region Jämtland Härjedalen
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Ronneby kommun
SOLTAK AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Staffanstorps kommun
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag
Tibro kommun
Vaggeryds kommun
Senast ändrad: 2021-07-01