Till innehåll på sidan

Anskaffning av möbler - Särskild fördelningsnyckel - enskilda avrop upp t.o.m. 500.000 SEK

Avtalsperiod: 2021-11-18 - 2025-11-17

Detta delområde omfattar köp eller hyra av begagnade möbler för arbetsplats, möten och förvaring. Med begagnade möbler avses möbler vars försäljning innebär en återintroducering på marknaden. Samtliga möbler som omfattas av detta delområde ska således haft minst en tidigare ägare/brukare. Utställningsmöbler anses inte vara begagnade möbler. Avrop görs genom beställning i ramavtalsleverantörens webbutik om värdet understiger 500 000 SEK. Om värdet överstiger 500 000 SEK görs en förnyad konkurrensutsättning.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2023-10-19