Datacenter

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2019

Slutdatum: april 2022

Diarienummer: 23.3-5432-19, 23.3-2771-21

Ramavtalsområdet Datacenter består av fyra delområden. Dessa är:

  • Datacenterlösningar
  • Nätverk och säkerhet
  • Servrar och lagring
  • Telefoniprodukter

Upphandlingen Datacenter 2019 genomfördes under 2019 och 2020. Upphandlingen överprövades i delområdena Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Datacenterlösningar.

I enlighet med Förvaltningsrättens domar har Servrar och lagring respektive Nätverk och säkerhet upphandlats på nytt, under namnet Datacenter 2021. Tilldelningsbeslut fattades 2022-02-22. Tilldelningsbeslutet återkallades för delområdet Nätverk och säkerhet 2022-03-01. Ett nytt tilldelningsbeslut för Nätverk och säkerhet fattades 2022-03-18 och det har nu överprövats.

Ramavtalen för delområdena Datacenterlösningar, Servrar och lagring respektive och Telefoniprodukter är klara för avrop.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2019 Klar
Framtagning av underlag Maj 2021 Klar
Annonsering - Öppet förfarande Maj 2021 Klar
Tilldelningsbeslut delområde Nätverk och säkerhet Överprövad
Senast ändrad: 2022-04-01