Datacenter

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2019

Slutdatum: april 2022

Diarienummer: 23.3-5432-19

De tidigare statliga ramavtalen för Datacenter löpte ut 2021-03-31.

Ramavtalsområdet Datacenter består av av fyra delområden. Dessa är: Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet, Telefoniprodukter samt Datacenterlösningar.

Upphandlingen Datacenter 2019 genomfördes under 2019 och 2020. Upphandlingen överprövades i delområdena Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Datacenterlösningar. I enlighet med domar i förvaltningsdomstol kommer Servrar och lagring respektive Nätverk och säkerhet att upphandlas på nytt. Delområdet Datacenterlösningar har överklagats till Kammarrätten som har tagit upp denna till prövning. Nya ramavtal för Telefoniprodukter trädde i kraft i januari 2021.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2019 Klar
Framtagning av underlag Maj 2021 Klar
Annonsering Maj 2021 Pågående
Tilldelningsbeslut November 2021 Planerad
Planerad start för nya avtal December 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-05-21