Datacenter

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2019

Slutdatum: april 2022

Diarienummer: 23.3-5432-19, 23.3-2771-21

De tidigare statliga ramavtalen för Datacenter löpte ut 2021-03-31.

Ramavtalsområdet Datacenter består av av fyra delområden. Dessa är: Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet, Telefoniprodukter samt Datacenterlösningar.

Upphandlingen Datacenter 2019 genomfördes under 2019 och 2020. Upphandlingen överprövades i delområdena Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Datacenterlösningar. I enlighet med domar i förvaltningsdomstol kommer Servrar och lagring respektive Nätverk och säkerhet att upphandlas på nytt.

Delområdet Datacenterlösningar överklagades till Kammarrätten som i juni 2021 avslog den klagande anbudsgivarens begäran att upphandlingen ska göras om i denna del. En anbudsgivare har därefter ansökt om prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen och vi avvaktar nu domstolens beslut. Nya ramavtal för Telefoniprodukter trädde i kraft i januari 2021.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2019 Klar
Framtagning av underlag Maj 2021 Klar
Annonsering Maj 2021 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2022 Planerad
Planerad start för nya avtal Februari 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-08-31