Datacenter

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2019

Slutdatum: oktober 2020

Diarienummer: 23.3-5432-19

De idag befintliga statliga ramavtalen för området Telefoniprodukter löper ut 2020-09-30 och för Datacenter senast 2021-03-31. I ramavtalen har delvis de sista förlängningsoptionerna nyttjats och Statens inköpscentral behöver genomföra ny upphandling.

En förstudie har genomförts i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs och att de kommande ramavtalsupphandlingarna bildar en familj av fyra ramavtalsområden under det övergripande namnet ”Datacenter”.

Dessa ramavtalsområden är: Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet, Telefoniprodukter samt Datacenterlösningar.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2019 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2019 Pågående
Annonsering Oktober 2019 Planerad
Tilldelningsbeslut Mars 2020 Planerad
Planerad start för nya avtal Oktober 2020 Planerad