Datacenter

Fas: Upphandling

Startdatum: juni 2019

Slutdatum: april 2022

Diarienummer: 23.3-5432-19

De idag befintliga statliga ramavtalen för Datacenter löper ut 2021-03-31. I ramavtalen har de sista förlängningsoptionerna nyttjats och Statens inköpscentral behöver genomföra ny upphandling. De nya ramavtalen för Telefoniprodukter trädde i kraft i januari 2021.

En förstudie har genomförts i syfte att beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de nuvarande ramavtalen. I förstudien rekommenderas att en ramavtalsupphandling genomförs och att de kommande ramavtalsupphandlingarna bildar en familj av fyra ramavtalsområden under det övergripande namnet ”Datacenter”.

Dessa ramavtalsområden är: Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet, Telefoniprodukter samt Datacenterlösningar.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Maj 2019 Klar
Framtagning av underlag Oktober 2019 Klar
Annonsering November 2019 Klar
Tilldelningsbeslut April 2020 Överprövad
Planerad start för nya avtal April 2022 Planerad
Senast ändrad: 2021-01-13