Till innehåll på sidan

Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare

Fas: Upphandling

Startdatum: augusti 2023

Slutdatum: maj 2024

Diarienummer: 23.3-8383-2023

Nuvarande ramavtal avseende Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning löper till och med 15 november 2024.

Statens inköpscentral har genomfört förstudien Managementtjänster - Utveckling chef och medarbetare (UCK) för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Mer information går att läsa i förstudierapporten. Upphandlingen påbörjas under augusti 2023 och planeras genomföras enligt tidsplan nedan. 

Välkommen att kontakta Åsa Fröding, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Juni 2023 Klar
Framtagning av underlag December 2023 Pågående
Annonsering Januari 2024 Planerad
Utvärdering Mars 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut Maj 2024 Planerad
Planerad start för nya avtal November 2024 Planerad
Senast ändrad: 2023-08-17