Översättning och språktjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: mars 2020

Slutdatum: september 2021

Diarienummer: 23.3-1520-20

Nuvarande ramavtal avseende Språk- och översättningstjänster löpte till och med den 2 april 2021.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Språk- och översättningstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området.

Extern remiss

En extern remiss genomfördes 2020-09-07 t.o.m. 2020-09-22. Svarstiden för den externa remissen har nu gått ut.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2020 Klar
Framtagning av underlag Mars 2021 Klar
Annonsering April 2021 Klar
Utvärdering Juni 2021 Klar
Tilldelningsbeslut September 2021 Överprövad
Planerad start för nya avtal September 2021 Planerad
Senast ändrad: 2021-09-06