Översättning och språktjänster

Fas: Upphandling

Slutdatum: september 2022

Diarienummer: 23.3-65-2022

Nuvarande ramavtal avseende Språk- och översättningstjänster löpte till och med den 2 april 2021.

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie kallad Språk- och översättningstjänster för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Aktuell status

Efter att Kammarrätten inte beviljade prövningstillstånd i överprövningarna av Översättning och språktjänster övriga språk har nu avtalsspärren löpt ut och ingen överklagan har inkommit. Vi förbereder just nu signering av avtalen. Information om avtalsstart publiceras inom kort.

Vid frågor kontakta ramavtalsansvarig, Charlotte Hansson.

 

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Februari 2020 Klar
Framtagning av underlag Mars 2022 Klar
Annonsering - Öppet förfarande April 2022 Klar
Utvärdering Augusti 2022 Klar
Tilldelningsbeslut September 2022 Överprövad
Senast ändrad: 2023-05-11