Till innehåll på sidan

Översättning och språktjänster

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet för Översättning och språktjänster.

Förstudie

Beräknad klar: Oktober 2024
Diarienummer: 23.2-14701-2023

Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Goran Alilovic, ansvarig projektledare.

Nuvarande ramavtalsområde omfattar tre delområden; Språktjänster svenska, Översättning engelska samt Översättning övriga språk. Avrop sker enligt rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer.

Senast ändrad: 2024-03-22