Till innehåll på sidan

Flyttjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: februari 2024

Slutdatum: oktober 2024

Diarienummer: 23.2-15163-2023

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet för Flyttjänster. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Birgitta Österman, ansvarig projektledare.

Senast ändrad: 2024-02-07