Till innehåll på sidan

Klient- och mobiltelefonlösningar - Särskild fördelningsnyckel

Avtalsperiod: 2021-09-27 - 2025-09-26 Förlängningsoption max t.o.m. 2025-09-26

Ramavtalet omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster.

Avrop som enbart gäller mobiltelefoner kan inte längre avropas från ramavtalet Klient- och mobiltelefonlösningar. Sådana avrop ska istället göras på det nya ramavtalsområdet Mobiltelefoner.

Surfplattor samt kombinerade köp av klienter och mobiltelefoner kan avropas från Klient- och mobiltelefonlösningar som tidigare.

Hårdvara som tjänst går att avropa vilket exempelvis innebär en kombination av hårdvara, programvara och tjänster som levereras tillsammans till en periodiserad tid där kund betalar för nyttjanderätten.

För att avropa enbart Klienter hänvisas till ramavtalet Klienter och för att avropa mobiltelefoner hänvisas till ramavtalet Mobiltelefoner.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2024-04-02