Karlskrona - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  V. Köpmansgatan 12
  371 34 Karlskrona
  Rum för en pers. 750 sek
  Rum för två pers. 1 206 sek
  Avtal 23.3-6501-17:062
  Tel 0455-36 32 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 58
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 2

  Ronnebygatan 37-39
  371 33 Karlskrona
  Rum för en pers. 824 sek
  Rum för två pers. 1 012 sek
  Avtal 23.3-6501-17:063
  Tel 0455-555 50
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 107
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 3

  Borgmästaregatan 13
  371 35 Karlskrona
  Rum för en pers. 925 sek
  Rum för två pers. 1 115 sek
  Avtal 23.3-6501-17:064
  Tel 0455-555 60
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 88
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 4

  Skeppsgossegatan 2
  371 36 Karlskrona
  Rum för en pers. 978 sek
  Rum för två pers. 1 258 sek
  Avtal 23.3-6501-17:065
  Tel 0455-37 20 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 155
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank