Falun - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Svärdsjögatan 51
  791 31 Falun
  Rum för en pers. 830 sek
  Rum för två pers. 1 109 sek
  Avtal 23.3-6501-17:017
  Tel 023-669 22 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 144
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 2

  Trotzgatan 9-11
  791 71 Falun
  Rum för en pers. 809 sek
  Rum för två pers. 996 sek
  Avtal 23.3-6501-17:018
  Tel 023-79 48 80
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 188
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 3

  Bergskolegränd 7
  791 30 Falun
  Rum för en pers. 877 sek
  Rum för två pers. 1 085 sek
  Avtal 23.3-6501-17:019
  Tel 023-70 17 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 56
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank