Gävle zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Nygatan 45
  803 11 Gävle
  Rum för en pers. 910 sek
  Rum för två pers. 1 190 sek
  Avtal 23.3-6501-17:022
  Tel 026-495 84 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 186
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal.pdf 2018-05-08
 • 2

  Nygatan 8
  803 20 Gävle
  Rum för en pers. 861 sek
  Rum för två pers. 965 sek
  Avtal 23.3-6501-17:023
  Tel 026-61 26 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 90
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal.pdf 2018-05-08
 • 3

  Norra Slottsgatan 9
  801 38 Gävle
  Rum för en pers. 936 sek
  Rum för två pers. 1 197 sek
  Avtal 23.3-6501-17:024
  Tel 026-64 70 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 172
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal.pdf 2018-05-08
 • 4

  Kyrkogatan 28
  803 11 Gävle
  Rum för en pers. 1 015 sek
  Rum för två pers. 1 202 sek
  Avtal 23.3-6501-17:025
  Tel 026-400 73 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 108
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank