Linköping zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  S:t Larsgatan 14
  582 24 Linköping
  Rum för en pers. 1 012 sek
  Rum för två pers. 1 292 sek
  Avtal 23.3-6501-17:076
  Tel 013-495 30 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 229
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 2

  Klostergatan 68
  582 23 Linköping
  Rum för en pers. 1 033 sek
  Rum för två pers. 1 346 sek
  Avtal 23.3-6501-17:077
  Tel 013-25 26 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 180
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 3

  Gamla Tanneforsvägen 51
  582 54 Linköping
  Rum för en pers. 1 059 sek
  Rum för två pers. 1 339 sek
  Avtal 23.3-6501-17:078
  Tel 013-495 54 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 205
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 4

  Storgatan 70-76
  582 24 Linköping
  Rum för en pers. 1 067 sek
  Rum för två pers. 1 253 sek
  Avtal 23.3-6501-17:079
  Tel 013-13 02 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 128
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 5

  Stora Torget 9
  582 19 Linköping
  Rum för en pers. 1 109 sek
  Rum för två pers. 1 295 sek
  Avtal 23.3-6501-17:080
  Tel 013-12 96 30
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 76
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank