Norrköping zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Slottsgatan 99
  611 32 Norrköping
  Rum för en pers. 824 sek
  Rum för två pers. 1 104 sek
  Avtal 23.3-6501-17:106
  Tel 011-495 52 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 139
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-09
 • 2

  Nya Rådstugugatan 16
  602 42 Norrköping
  Rum för en pers. 830 sek
  Rum för två pers. 1 016 sek
  Avtal 23.3-6501-17:107
  Tel 011-495 32 10
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 63
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-09
 • 3

  Vattengränden 11
  602 22 Norrköping
  Rum för en pers. 876 sek
  Rum för två pers. 1 062 sek
  Avtal 23.3-6501-17:108
  Tel 011-12 95 20
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 73
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-09
 • 4

  Saltängsgatan 29
  602 22 Norrköping
  Rum för en pers. 871 sek
  Rum för två pers. 1 184 sek
  Avtal 23.3-6501-17:109
  Tel 011-156501
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 160
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-09
 • 5

  Tyska Torget 2
  600 41 Norrköping
  Rum för en pers. 918 sek
  Rum för två pers. 1 105 sek
  Avtal 23.3-6501-17:110
  Tel 011-36 41 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 156
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-09
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank