Till innehåll på sidan

Solna zon 2 - Kategori Longstay

Avtalsperiod: 2022-07-01 - 2026-06-30

Detta ramavtal omfattar tjänster för övernattning på hotell/lägenhetshotell, Longstay.
Ramavtalet avser boende för vistelser från en vecka och uppåt och tjänsterna omfattar möblerade rum/lägenheter med bl.a. kokmöjligheter.

Priser gäller för boende i rum/lägenhet för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.
Erbjudna priser gäller för boende minst en vecka samt pris för tillkommande dagar.

Avrop från ramavtalet sker genom rangordning.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordregio
Norrlandsfonden
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Sveriges Riksbank
Trygghetsstiftelsen
Umeå Biotech Incubator AB
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2023-07-01