Stockholm zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Vasaplan 4, Box 884
  101 37 Stockholm
  Rum för en pers. 1 528 sek
  Rum för två pers. 1 715 sek
  Avtal 23.3-6501-17:129
  Tel 08-505 631 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 281
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 2

  Slöjdgatan 7
  111 20 Stockholm
  Rum för en pers. 1 473 sek
  Rum för två pers. 1 752 sek
  Avtal 23.3-6501-17:130
  Tel 08-51726600
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 210
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 3

  Vasagatan 20
  101 25 Stockholm
  Rum för en pers. 1 579 sek
  Rum för två pers. 1 953 sek
  Avtal 23.3-6501-17:131
  Tel 08-440 16 70
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 144
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 4

  Vasagatan 42
  111 20 Stockholm
  Rum för en pers. 1 509 sek
  Rum för två pers. 1 696 sek
  Avtal 23.3-6501-17:132
  Tel 08-402 65 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 99
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 5

  Brunkebergstorg 9
  111 51 Stockholm
  Rum för en pers. 1 575 sek
  Rum för två pers. 1 854 sek
  Avtal 23.3-6501-17:133
  Tel 08-517 263 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 269
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 6

  Vasagatan 22
  111 20 Stockholm
  Rum för en pers. 1 668 sek
  Rum för två pers. 1 947 sek
  Avtal 23.3-6501-17:134
  Tel 08-51734200
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 191
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 7

  Hötorget 13-15
  111 57 Stockholm
  Rum för en pers. 1 668 sek
  Rum för två pers. 1 947 sek
  Avtal 23.3-6501-17:135
  Tel 08-51726700
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 199
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 8

  Tegelbacken 6
  111 52 Stockholm
  Rum för en pers. 1 691 sek
  Rum för två pers. 1 877 sek
  Avtal 23.3-6501-17:136
  Tel 08-412 34 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 220
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank