Stockholm zon 11 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Sprängningsarbeten - Scandic Sjöfartshotellet

Fr.o.m. vecka 2, 2019 kommer sprängningsarbeten att pågå i Katarinaberget en tid framöver på vardagar mellan kl. 07.00 och 22.00. Detta kan medföra störande ljud i olika omfattning för boenden och konferensgäster på denna anläggning.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Ringvägen 98
  104 60 Stockholm
  Rum för en pers. 1 305 sek
  Rum för två pers. 1 491 sek
  Avtal 23.3-6501-17:160
  Tel 08-462 10 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 463
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 2

  Katarinavägen 26
  104 65 Stockholm
  Rum för en pers. 1 337 sek
  Rum för två pers. 1 617 sek
  Avtal 23.3-6501-17:161
  Tel 08-517 349 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 137
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 3

  Götgatan 49-51
  102 66 Stockholm
  Rum för en pers. 1 378 sek
  Rum för två pers. 1 657 sek
  Avtal 23.3-6501-17:162
  Tel 08-517 347 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 179
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal.pdf 2018-05-11
 • 4

  Tjärhovsgatan 11
  116 21 Stockholm
  Rum för en pers. 1 361 sek
  Rum för två pers. 1 547 sek
  Avtal 23.3-6501-17:163
  Tel 08-503 112 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 54
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank