Stockholm zon 6 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Riddargatan 14
  114 35 Stockholm
  Rum för en pers. 1 444 sek
  Rum för två pers. 1 631 sek
  Avtal 23.3-6501-17:144
  Tel 08-555 730 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 67
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 2

  Storgatan 6
  114 51 Stockholm
  Rum för en pers. 1 401 sek
  Rum för två pers. 1 683 sek
  Avtal 23.3-6501-17:145
  Tel 08-667 09 10
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 52
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 3

  Karlavägen 43
  103 46 Stockholm
  Rum för en pers. 1 276 sek
  Rum för två pers. 1 556 sek
  Avtal 23.3-6501-17:146
  Tel 08-517 348 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 121
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 4

  Humlegårdsgatan 23
  102 44 Stockholm
  Rum för en pers. 1 580 sek
  Rum för två pers. 1 860 sek
  Avtal 23.3-6501-17:147
  Tel 08-517 340 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 117
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 5

  Skeppargatan 82
  114 59 Stockholm
  Rum för en pers. 1 315 sek
  Rum för två pers. 1 414 sek
  Avtal 23.3-6501-17:148
  Tel 08-31 32 20
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 84
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 6

  Sturegatan 22
  114 36 Stockholm
  Rum för en pers. 1 617 sek
  Rum för två pers. 1 809 sek
  Avtal 23.3-6501-17:149
  Tel 08-555 627 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 76
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • 7

  Nybrogatan 53
  114 40 Stockholm
  Rum för en pers. 1 482 sek
  Rum för två pers. 1 668 sek
  Avtal 23.3-6501-17:150
  Tel 08-507 330 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 90
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-11
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank