Till innehåll på sidan

Säkerhetsteknik, säkerhetssystem

Avtalsperiod: 2023-09-11 - 2027-09-10

Detta delområde omfattar följande produktområden; inbrottslarm, brandlarm, mobila personliga larm, utrymningslarm och fasta överfallslarm, kamerabevakningssystem, integrerade systemlösningar, lås och låssystem, passerkontrollsystem, inpasseringsspärrar/entrégrindar, mekaniskt inbrottsskydd, inklusive leverans, installation, service med mera.

Övriga produktområden som kan offereras är bland annat besökssystem, mobilt brand- och utrymningslarm, säkerhetssystem för flyttbara objekt, utrymningslarm med talat meddelande (UTM) samt fjärrstyrning med hjälp av kamerateknik.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalen är rikstäckande.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-03-04