Säkerhetsteknik

Ramavtalsområdet Säkerhetsteknik omfattar tre anbudsområden; Brandskydd, Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem. Ramavtalen är rikstäckande, för brandskydd finns även regionala ramavtal.

  • Säkerhetsteknik, brandskydd

    Detta delområde omfattar produkter och tjänster inom brandskydd som t.ex. brandredskap, skyltar, utrymningsprodukter, skyddsutrustning, ledningssystem för SBA, service, rådgivning och utbildning. Det går även att avropa t.ex.....

  • Säkerhetsteknik, konsulter för säkerhetssystem

    Detta delområde omfattar konsulttjänster som projektering och besiktning avseende säkerhetssystem samt riskanalys vid säkerhetsarbete. Ramavtalen är rikstäckande.Avrop sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning: • enskilda....

  • Säkerhetsteknik, säkerhetssystem

    Detta delområde omfattar produktområden som inbrottslarm, brandlarm, CCTV (kamerateknik) och passerkontrollsystem, inkl. leverans, installation, service etc. Tilläggstjänster som kan offereras är t.ex. integrerade systemlösningar,....