Till innehåll på sidan

Säkerhetsteknik

Ramavtalsområdet Säkerhetsteknik omfattar Brandskydd, Säkerhetssystem och Konsulttjänster. Ramavtalen är rikstäckande, för brandskydd finns även regionala ramavtal.

  • Säkerhetsteknik, brandskydd

    Detta delområde omfattar produkter och tjänster inom brandskydd som t.ex. brandredskap, skyltar, utrymningsprodukter, skyddsutrustning, ledningssystem för SBA, service, rådgivning och utbildning. Det går även att avropa t.ex.....

  • Säkerhetsteknik, Konsulttjänster

    Detta delområde omfattar konsulttjänster som projektering och besiktning avseende säkerhetssystem samt riskanalys och strategiskt säkerhetsarbete.Ramavtalen är rikstäckande.Avrop sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning: Vid....

  • Säkerhetsteknik, säkerhetssystem

    Detta delområde omfattar följande produktområden; inbrottslarm, brandlarm, mobila personliga larm, utrymningslarm och fasta överfallslarm, kamerabevakningssystem, integrerade systemlösningar, lås och låssystem, passerkontrollsystem,....