Till innehåll på sidan

IT-konsulttjänster, Verksamhetens IT-behov

Nuvarande ramavtal avseende IT-konsulttjänster, Delområde 1 - Verksamhetens behov löper till och med den 9 maj 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Maj 2025
Diarienummer: 23.3-1688-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Februari 2024 Klar
Förberedelser April 2024 Klar
Annonsering Maj 2024 Pågående
Utvärdering Oktober 2024 Planerad
Tilldelning November 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom de aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen påbörjas under februari 2024 och planeras genomföras med ett selektivt förfarande enligt tidsplan ovan.

Nuvarande delområde Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-05-03