Till innehåll på sidan

IT-konsulttjänster, IT-konsultlösningar

Nuvarande ramavtal avseende IT-konsulttjänster, Delområde 5 - IT-konsultlösningar löper till och med den 22 augusti 2025.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: Augusti 2025
Diarienummer: 23.3-1688-2024

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Februari 2024 Klar
Förberedelser Maj 2024 Pågående
Annonsering Augusti 2024 Planerad
Utvärdering December 2024 Planerad
Tilldelning Februari 2025 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom de aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten.

Upphandlingen påbörjas under februari 2024 och planeras genomföras med ett selektivt förfarande enligt tidsplan ovan.

Nuvarande delområde IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet, Tillgänglighet, Ledning, Styrning, IT-säkerhet, Arkitektur, Systemutveckling, Systemförvaltning och Test.

Läs om våra annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-03-24