Till innehåll på sidan

Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare

Nuvarande ramavtal avseende löper till och med 15 november 2024.

Upphandling

Beräknad avtalsstart: November 2024
Diarienummer: 23.3-8383-2023

Upphandlingsfas Beräknat klar Status
Förstudie Juni 2023 Klar
Förberedelser December 2023 Klar
Annonsering Februari 2024 Klar
Utvärdering Mars 2024 Pågående
Tilldelning Maj 2024 Planerad

Statens inköpscentral har genomfört förstudien Managementtjänster - Utveckling chef och medarbetare (UCK) för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Mer information går att läsa i förstudierapporten. 

Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning omfattar tjänster för utveckling av chefer, ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller.

Läs om vår annonserade upphandlingar i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Senast ändrad: 2024-03-27