Till innehåll på sidan

Kommunikationstjänster

Utgångna ramavtal

Ramavtalsområden Kommunikationslösningar, Telefoni, Infrastruktur, Samarbetslösningar.

Mobiltelefoner kan dels köpas som tjänst tillsammans med andra tjänster i samma avrop på ramavtalet Kommunikationstjänster delområdena Kommunikationslösningar och Telefoni eller så kan mobiltelefoner enbart köpas som tjänst på delområdet Samarbetslösningar. Det går att kravställa så att utrustningen övergår till kundens ägande när kontraktet gått ut.

 • Infrastruktur

  Ramavtalsområdet omfattar tjänster för infrastruktur till kommunikationslösningar inom tele- och datakom. Exempel på tjänster som ingår är: lnternet, WAN, LAN och WLAN Vidare ingår även inomhusnät,....


 • Kommunikationslösningar

  Kommunikationslösningar omfattar tjänster, med tillhörande produkter och programvara, inom data- och telekommunikation. Samtliga tjänster i de olika delområdena ingår i ramavtalsområdet. Kommunikationslösningar är....


 • Samarbetslösningar

  Ramavtalsområdet omfattar kommunikationstjänster för samarbete och samverkan mellan kunden och andra parter eller samverkan inom en kunds organisation. Exempel på tjänster som ingår är: Kontaktcenter, Call Center och....


 • Telefoni/telekommunikationstjänster

  Ramavtalsområdet omfattar tjänster för tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät. Exempel på tjänster som ingår är: Operatörstjänster (såsom abonnemang, drift- och förmedlingstjänster,....


Senast ändrad: 2020-12-18