Klienter - Klient 2 - Region Stockholm och Gotland samt region Sydöstra

Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2021-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-06-30

Upphandling är genomförd gällande nya ramavtal för klienter och nya ramavtal kommer att börja gälla från och med den 2021-07-01.

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster.
Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt

Klient 1 avser Norra Sverige och Uppsala-Örebro och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Klient 2 avser Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Stockholms län, Gotlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

Klient 3 avser Västra och Södra Sverige och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Västra Götalands län, Hallands län, Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län.

Klient 4 är Rikstäckande och ska användas för avrop av kontrakt som avser leveranser till län som omfattas av minst två ramavtalsområden inom Klient 1-3.

Läs mer

För att välja region klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Danderyds kommun
Gnesta kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Hallstahammars kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Hultsfreds kommun
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Järfälla kommun
Kinda kommun
Kommunalförbundet Itsam
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Lidingö kommun
Linköpings kommun
Ludvika kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Mönsterås kommun
Nordiska museet
Norrköpings kommun
Norrlandsfonden
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Region Gotland
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Östergötland
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Sigtuna kommun
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Riksbank
Söderköpings kommun
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag
Tranås kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Vadstena kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms kommun
Värmdö kommun
Värnamo kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun
Österåkers kommun
Senast ändrad: 2021-04-08