Till innehåll på sidan

Beslutsstödsystem(BI-system)

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2014-07-08 - 2018-07-07 Förlängningsoption max t.o.m. 2018-07-07

Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod.

De statliga ramavtalen för Beslutsstödsystem (BI-system) omfattar system för beslutsstöd, planering och uppföljning i form av Rapport- och analysverktyg och Budgetverktyg.

Ramavtalen är ett komplett åtagande för beslutsstödsystem (så kallade BI-system), som består av Rapport- och analysverktyg samt Budgetverktyg. Leverantörerna kan erbjuda olika produkter och verktyg för de olika delarna, antingen genom egna produkter eller genom samarbete med underleverantörer.

Rapport- och analysverktyget och Budgetverktyget hanteras som skilda produkter, och de myndigheter som avropar kan göra avrop i separata beställningar. Myndigheter kan också göra avrop på ett komplett åtagande det vill säga samtliga verktyg.

Beslutsstödsystemet är integrerat med ett Datalager. Standardkonfigurationen omfattar färdiga Integrationer för huvuddelen av de ekonomisystem och personalsystem som Myndigheterna använder. Vidare omfattar upphandlingen av beslutsstödsystemet tjänsterna: Underhåll, Support, utbildning och konsulttjänster.

Ni som avropande Myndighet sköter själva driften av beslutsstödsystemet i egen miljö. Ramavtalen omfattar också en servicecenterlösning, en så kallad servicebyrålicens för statlig administration.

Leverantörerna erbjuder olika lösningar

  • Trimma AB erbjuder en lösning i Microsoftmiljö med produkten Insikt för Rapport- och analysverktyg samt Budgetverktyg. Produkten Insikt bygger på Microsoft analysis services, reporting services och integration services.
  • Hypergene AB erbjuder en egen lösning med programvaran Hypergene för samtliga verktyg tillsammans med funktionalitet från databasplattformen Microsoft SQL server.
  • CGI Sverige AB. De erbjuder en lösning med BI-plattformen QlikView för rapportering och analys, Raindance för budgetering och prognos, samt Microsoft SQL Server som Datalager, med Microsoft SSIS för integration av källdata.

Personuppgiftslagen (PuL) och personuppgiftsbiträdesavtal

 Se vår informationsfilm för att få tips om hur du bäst kan nyttja ramavtalet.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2022-02-03