Till innehåll på sidan

Konsulter inom IT-säkerhet

Nuvarande Delområde 3 Säkerhet i IT och IT-projekt löper ut den 9 mars 2026.

Förstudie

Beräknad klar: Juli 2024
Diarienummer: 23.2- 3408-2024

Statens inköpscentral genomför en förstudie som ska beskriva nuläge, erfarenheter och användningen av det befintliga ramavtalet för IT-konsulttjänster Resurskonsulter - Delområde 3 Säkerhet i IT och IT-projekt. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

I denna förstudie vill vi gärna ha hjälp från avropsberättigade myndigheter, leverantörer och andra intressenter inom ramavtalsområdet. Om du som arbetar på en avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling är du välkommen att höra av dig till Malin Rönnblom, ansvarig projektledare.

Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att ge synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. 

I förstudien genomförs en noggrann kartläggning av berörda branscher och marknader. I det arbetet är det värdefullt att inhämta kunskap och synpunkter från såväl nuvarande som framtida leverantörer. Vi kommer därför bjuda in ett antal leverantörer för möten. 

Nuvarande delområde Säkerhet i IT och IT-projekt omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet.

Senast ändrad: 2024-04-08