Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning

Avtalsperiod: 2021-04-08 - 2025-04-07

Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, skåpbil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i två områden; korttidsförhyrning och långtidsförhyrning.

  • Korttidsförhyrning gäller för hyra av fordon upp t.o.m. 30 dagar med fri körsträcka. Avropsordningen sker genom fast rangordning.
  • Långtidsförhyrning gäller för hyra av fordon från 1 månad upp t.o.m. 11 månader och 30 dagar, inklusive 3500 fria km per månad i genomsnitt. Avropsordningen sker genom tillämpande av särskild fördelningsnyckel (i stöddokumenten benämnd som dynamisk rangordning).

Samtliga priser i prisbilagorna är exklusive moms.

Obs! Tages Rejmes i Linköping, Norrköping och Örebro fungerar inte som underleverantör till Hertz när det gäller det statliga ramavtalet för Fordonsförhyrning. Det går därmed inte att boka fordon på dessa stationer till ramavtalspris eller med ramavtalsvillkor.

Här väljer du område

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2024-05-29