Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning

Avtalsperiod: 2021-04-08 - 2025-04-07

Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, skåpbil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i två områden; korttidsförhyrning och långtidsförhyrning.

  • Korttidsförhyrning gäller för hyra av fordon upp t.o.m. 30 dagar med fri körsträcka. Avropsordningen sker genom fast rangordning.
  • Långtidsförhyrning gäller för hyra av fordon från 1 månad upp t.o.m. 11 månader och 30 dagar, inklusive 3500 fria km per månad i genomsnitt. Avropsordningen sker genom tillämpande av särskild fördelningsnyckel (i stöddokumenten benämnd som dynamisk rangordning).

Samtliga priser i prisbilagorna är exklusive moms.

Obs! Tages Rejmes i Linköping, Norrköping och Örebro fungerar inte som underleverantör till Hertz när det gäller det statliga ramavtalet för Fordonsförhyrning. Det går därmed inte att boka fordon på dessa stationer till ramavtalspris eller med ramavtalsvillkor.

Läs mer

Här väljer du område

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Swedavia AB
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2023-06-13