Till innehåll på sidan

Infrastruktur - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Avrop sker utan förnyad konkurrensutsättning genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade ramavtalsleverantören, baserat på angivet behov i beställning, inom respektive anbudsområde. Ramavtalsleverantörernas sammanlagda pris räknas ihop för de tjänster som ingår i avropet. Den ramavtalsleverantör som har lägst pris på tjänsterna i det aktuella fallet får avropet. Under gemensamma dokument finns ett beställningsformulär ”avropsblankett särskild fördelningsnyckel” med de tjänster som kan avropas och visar den ramavtalsleverantör som har lägst pris på av er valda tjänster i beställningsformuläret.

Avrop innehållande ett kontrakt, beställningsformuläret, skickas direkt och endast till den ramavtalsleverantör som har lägst pris.

Om avropet överstiger 250 000 SEK per månad eller en avropsberättigad behöver göra fler än tolv avrop per år via rangordning eller att tjänster som efterfrågas inte finns med i rangordningen ska avrop genomföras genom en förnyad konkurrensutsättning.

Infrastruktur omfattar tjänster för infrastruktur för tele- och datakom. Exempelvis Internet, Wide Area Network (WAN), Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN), Svartfiber, Local Area Network (LAN), Wireless Local Area Network (W-LAN), inomhusnät för exempelvis mobilnät och radionät, Fixed Wireless Access, Network Slicing, Edge Computing, domännamnshantering, positioneringstjänster, säkerhet

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-03-13