Till innehåll på sidan

Ekonomisystem som tjänst

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-11-02 - 2022-11-01 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-11-01

Samtliga kontrakt har upphört att gälla, men informationen om ramavtalet finns kvar under en övergångsperiod.

Ramavtalet

Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen inom redovisning, reskontror, bokslut och uppföljning.

Giltighetstid

Ramavtalen kan avropas till och med den 1 november 2022, och kontrakt kan som längst gälla till och med den 30 juni 2030. Ramavtalets villkor gäller så länge det finns giltiga avropsavtal.

Stöd för avrop

Stöd för avrop finns under fliken Gemensamma Dokument under rubriken Avropsstöd. För närvarande har vi inga avropsseminarier inbokade men avropsberättigade är välkomna att kontakta ramavtalsansvarig för att få en genomgång av dokumenten via Skype.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2022-11-02