Till innehåll på sidan

Personalsystem

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2013-12-10 - 2018-12-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2018-12-09

Ramavtalet är inte längre avropbart.

Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster.

Giltighet

Avropsavtal/kontrakt kan vara giltiga åtta år efter att ramavtalet har upphört, alltså som längst till och med år 2026.

Prisjustering

Ramavtalet omfattar en möjlighet för ramavtalsleverantören att begära justering av sina priser. I oktober 2022 godkände Kammarkollegiet en prishöjning som kommer att gälla från 2023-01-01 med 4,94 procent. 

Enligt avtal Kontrollera noga vilka villkor som gäller för avrop när du ska använda detta ramavtal. På denna sida hittar du dokument som hjälper dig att använda ramavtalen på rätt sätt.

Senast ändrad: 2023-12-27