Till innehåll på sidan

E-handelstjänst 2015

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-11-10 - 2022-11-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-11-09

Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller it-stöd för beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocessen, det vill säga stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning. E-handelstjänsten uppdateras löpande med nya standarder inom området och den kan skicka och ta emot meddelanden via PEPPOL:s infrastruktur.


Giltighetstid

Ramavtalen kan avropas till och med den 9 november 2022 och kontrakt kan som längst gälla till och med den 30 juni 2030. Ramavtalets villkor gäller så länge det finns giltiga avropsavtal (kontrakt).

Stöd för avrop

Stöd för avrop finns under fliken Gemensamma dokument under rubriken Avropsstöd. För närvarande har vi inga avropsseminarier inbokade men avropsberättigade är välkomna att kontakta ramavtalsansvarig för att få en genomgång av dokumenten via Skype.

Överlåtelse av ramavtal inom E-handelstjänst 2015

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Via fusion den 8 december 2020 överförde Visma Commerce AB, org.nr. 556533-8745, ramavtalet med avtalsnummer 483/2017 i sin helhet till Visma Proceedo AB, org.nr. 559271-3704.

Prisjustering

Visma Proceedo AB:
Visma Proceedo AB har begärt justering av sina priser i E-handelstjänst 2015. Kammarkollegiet har godkänt en prishöjning med 2,37 procent. Priser i kontrakt kan komma att justeras i motsvarande grad. De nya priserna tillämpas tidigast två månader efter ramavtalsleverantören har informerat berörd myndighet om justeringen. Höjningen kan dock tidigast tillämpas från den 18 maj 2024. 

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2024-03-19