Till innehåll på sidan

Armaturer - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2024-01-17 - 2028-01-16

Detta delområde omfattar armaturer för antingen vägg, golv, bord eller tak. Armaturerna ska antingen vara anpassade för arbetsplatser eller för allmänna utrymmen som inredningsdetaljer och som har en visuellt trivselskapande effekt med hjälp av ljuset och/eller utseendet/designen. Gemensamt för samtliga armaturer är att de har någon form av stickpropp. Det finns även specialarmaturer och tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas.

Avrop ska ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat värde uppgår till 100 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna samt i stöddokument avseende gällande priser för tjänster. Inför varje avrop ska avropsberättigad göra en bedömning av värdet av de varor, tillbehör och tjänster som omfattas av avropet. Vid avrop där värdet överstiger 100 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan andra prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-05-23